Obyvatelstvo a náboženství

Obyvatelstvo

Obyvatelé se člení do mnoha kmenů, z nichž jsou nejpočetnější Svahilci, Sukumové a Ňamweziové hovořící bantuskými jazyky.

Jako ve většině afrických zemí žije většina obyvatel na venkově. Ve vnitrozemí žijí nilotští pastevci z kmene Masajů a lovci a sběrači z kmene Hadzů. Indové a Arabové původem z Ománu žijí především na Zanzibaru a ve městech na pobřeží. Na Zanzibaru se narodil také zpěvák Freddie Mercury jehož rodina pocházela z řad Pársů z Indie.

Gramotných je 67 % obyvatelstva.

Úředními jazyky jsou angličtina a svahilština.

Střední délka života je 68 let pro muže, 70 let pro ženy.

Náboženství

Tanzanci vyznávají křesťanství (Tanganika) a islám (na Zanzibaru až 97 % lidí). Na pobřeží Tanzanie obyvatelé vyznávají islám již od 8. století. Muslimky nedbají na zahalení, nosí jenom šátek, který nechává zcela odkrytý obličej. Muži nosí typické muslimské hábity nebo normální oblečení.

Asi jedna třetina obyvatel vyznává křesťanství. Obyvatelé jsou hluboce věřící a pravidelně navštěvují nedělní mše.

Muslimové a křesťané se celkem navzájem respektují. Země povoluje i smíšená manželství.