Politika a ekonomika

Politika

Podle ústavy z roku 1965 je Tanzanie republikou prezidentského typu. Hlavou státu a současně předsedou je prezident, který má dva náměstky. První zastupuje Zanzibar a je předsedou tamní autonomní vlády a druhý zastupuje Tanganika (pevninskou část Tanzanie). Prezident spolu s Národním shromážděním mají zákonodárnou moc. Národní shromáždění je jednokomorové. Dříve byl jedinou stranou Africký národní svaz Tanganika (Tanum), založený již v roce 1929.

Administrativní členění

Tanzanie je rozdělena do třiceti oblastí, 25 na pevnině a 5 na Zanzibaru a na 99 okresů.

Ekonomika

Tanzanie je chudá africká země, průměrné HDP na osobu dosahovalo v roce 1996 jen 170 USD. Ekonomika je velmi závislá na zemědělství, které pokrývá 85 % exportu. V roce 2013 tvořilo 24,5 procent HDP a zaměstnává polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Topografie a klimatické podmínky jej však značně limitují, takže pouze 4 % území jsou kultivována. Dalším významným zdrojem příjmů je turismus. Poslední reformy veřejného sektoru a bankovnictví posilují soukromý sektor, ekonomický pokrok však mimo jiné brzdí i vysoká míra korupce.

Vyváží se hlavně bavlna, káva a ořechy, převážně do Japonska a Evropy. Ačkoliv panuje na venkově ohromná bída, ve městech je situace trochu stabilnější, stejně jako politická situace, zemi neohrožuje občanská válka tak, jako její sousedy.

Měna

V Tanzanii se platí tanzanskými šilinky (TZS). Na většině míst vám vezmou i americké dolary, bez problémů v komplexech pro bílé turisty a v některých národních parcích, ale v místních obchodech a restauracích s nimi můžete mít problém a nebo zaplatíte více než je nutné (v obchodě vám přepočítají dolary na šilinky v nevýhodném kurzu). Proto je vhodné mít proměněné místní peníze a platit s nimi.