Velká migrace v Serengeti

Zážitkem, kterému se nic nevyrovná, je safari v Tanzanii a Keni, v době kdy probíhá unikátní Velká migrace zvěře v národních parcích Serengeti a Masai Mara. V tomto článku se pokusíme odpovědět na otázku, kdy a kam je nejlepší se v Tanzanii nebo Keni vydat na Velkou migraci pakoňů a zeber, a v menší míře i dalších zvířat.

Důvody migrace

Každý rok se dávají do pohybu milióny pakoňů, doprovázených zebrami, a v menší míře také gazelami a impalami, přes rozsáhlé pláně národního parku Serengeti v Tanzanii a Masai Mara v Keni. Jedná se o největší pozemní migraci zvířat na Zemi. Migrace zvířat je řízena především dešti a na nich závislými pastvinami a zdroji vody. Z toho důvodu se každoročně opakuje a je celkem předvídatelná. Pakoně mají rádi především čerstvé výhonky. Jejich snaha najít vhodnou potravu uvádí do pohybu jejich obrovská stáda. Nejzajímavější část Velké migrace je především rození mláďat na jaře a poté překonávání řeky Mara na podzim na hranici mezi Tanzanií a Keňou.

Průběh migrace

Velká migrace v národním parku Serengeti

Leden

V lednu se stáda pakoňů a zeber pasou na jihu na čerstvých pastvinách na pláních Ndutu a v ochranném pásmu Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area). V jižní části národního parku Serengeti poblíž jezera Ndutu se zvířata shromažďují a připravují na každoroční jarní rození mláďat. Zatímco se velká stáda shromažďují v jižní oblasti Serengeti, řada gepardů, lvů a slonů se stále nachází ve středních a severních částech Serengeti, především kolem hlavních vodních zdrojů, řek Mara a Grumeti.

Únor

V únoru začíná rození mláďat. Obrovská stáda pakoňů s mladými se stále vyskytují na pláních jižního Serengeti a také v ochranném pásmu Ngorongoro. Mláďata se rodí samicím ve velmi krátkém časovém období, během přibližně dvou týdnů.  Predátoři, kterých je nyní přítomno stále více, loví slabé jedince ve stádě. V únoru jsou pastviny sytě zelené.

Březen

V březnu se obrovská stáda pakoňů a zeber stále pasou se na čerstvých pastvinách v jižním Serengeti a Ndutu. Jejich mláďata nabírají sílu na cestu na sever. Safari v balónu je luxusním zážitkem a výborným způsobem jak si prohlédnout vše z výšky a uvědomit si rozsah dění na zemi.

Duben

V dubnu se už stáda začínají přesouvat na sever směrem k centrálnímu a západnímu Serengeti k řece Grumeti. Duben ale především začátkem období dešťů. V tomto období jsou podmínky pro safari náročnější a ne všechny lodge jsou kvůli menšímu zájmu turistů v tomto období otevřené. Vyšší traviny také zhoršují viditelnost zvířat, které se v nich mohou snadno schovat.

Květen

V květnu se stáda posouvají do západní části Serengeti. Některá stáda jsou v západní části u řeky Grumeti, jiná se mohou pohybovat stále ještě více na jih nebo v centrální části parku. Někteří jedinci pronikají do soukromé rezervace Grumeti, která sousedí s národním parkem Serengeti. Na konci května se znovu začínají spojovat stáda do velkého počtu jedinců. Většina lodge v průběhu května znovu otvírá.

Červen

V červnu se v západní části Serengeti a kolem řeky Grumeti dokončuje tvorba velkého migračního stáda, které může být nataženo až do centrální oblasti parku. Po překonání překážky v podobě řeky Grumeti, kde na ně číhají krokodýli, pokračují na sever. V červnu začíná období říje a souboje samců o přízeň samic jsou běžné.

Červenec

V červenci začínají trávy usychat, stáda pokračují dále sever a severovýchod na čerstvé pastviny. Postupně přichází k řece Mara v severním Serengeti, obvykle v druhé polovině července. Část stáda se rozhodne řeku plnou krokodýlů překonat, část se stále zdržuje v severním Serengeti na jih od řeky Mara. Další divoká zvěř je rozprostřena v celém parku Serengeti a také Mara, protože krajina je nyní sušší a zvířata hledají a shromažďují se především u zbývajících vodních zdrojů.

Srpen

V srpnu překonají další stáda pakoňů a zeber řeku Mara. Hledají čerstvé pastviny na severní keňské straně řeky. Část ale stále zůstává v severní části Serengeti.

Září

V září se stáda pohybují především v keňském parku Masai Mara. Stále je možné pozorovat pakoně a zeber jak přechází řeku Mara, někdy i opakovaně tam a zpět. Překonávání řeky Mara je pro pakoně velmi obtížné  a stresující. Toto období je především vhodné pro pozorování Velké migrace v Keni. Pozorování části stád v severní oblasti Serengeti je ale také možné a oblíbené. Centrální Serengeti pak nabízí pozorování rozmanitých místních divokých zvířat.

Říjen

Na začátku října jsou stáda stále ještě v Masai Mara v Keni a severní oblasti Serengeti v Tanzanii. Je možné pozorovat občasné přechody řeky. Když začnou deště ke konci října, stády se začínají více organizovat a vracet na jih východním okrajem Serengeti.

Listopad

V listopadu pokračují deště a většina stáda se přesouvá přes centrální oblasti Seronera dále na jih, aby se opět napásla na čerstvé trávě.

Prosinec

V prosinci se cyklus Velké migrace dokončuje dalším pohybem na jih směrem k Ndutu a ochrannému pásmu Ngorongoro. Opožděná stáda mohou být stále ještě viděna i ve středním Serenegeti. Safari v prosinci umožňuje vidět na jižních pláních jak roztroušená migrační stáda, pasoucí se na čerstvé trávě, tak i další různá zvířata včetně lvů a slonů.