Mapa vlajka Tanzánie

O Tanzanii

Tanzanie vznikla v roce 1964 sloučením dvou původně nezávislých států: Tanganiky, ležící na pevnině u stejnojmenného jezera, a ostrovního Zanzibaru. Originální název Tanzánie ve svahilštině je Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, v češtině Tanzanská sjednocená republika.

Na severovýchodě s Tanzanií sousedí Keňa, na severu Uganda, na severozápadě Rwanda a Burundi, na západě Demokratická republika Kongo, na jihozápadě Zambie a Malawi a na jihu Mosambik.

Mapa Tanzanie

Věděli jste, že i my možná pocházíme z Tanzánie? Tanzánie je totiž podle řady vědců kolébkou všeho lidstva, na jejím území byly v Olduvajské rokli objeveny téměř dva miliony let staré zkamenělé kostry Homo habilis (člověk zručný) – předchůdce dnešního člověka.

Krásné, nostalgické, a lehce propagandistické 🙂 video z roku 1961 o nově vzniklé nezávislé Tanganice si můžete prohlédnout zde:

Historie Tanzanie

Tanzanie patří k nejdéle osídleným zemím světa. Nachází se zde proslulé paleoantropologické a archeologické lokality, vydávající pozůstatky prvních lidí (Homo habilis) i jejich předchůdců z rodu Australopithecus (A. afarensis, A. aeethiopicus). V Laetoli byly navíc zachyceny otisky stop dvojnohých homininů, zatímco nedaleká Olduvajská rokle se proslavila nálezy nejstarších kamenných nástrojů.

Olduvajská rokle v národním parku Serengeti
Olduvajská rokle v národním parku Serengeti

Ve 3. století bylo vnitrozemí Tanzanie osídleno kmeny Sanů, které postupně začaly vytlačovat bantuské kmeny. Pobřeží a okolní ostrovy obsazovali od 9. století arabští a perští obchodníci. Ve 12. století se v pobřežní oblasti začala rozvíjet islámská a arabsky orientovaná kultura Svahilců. V roce 1503 byl osídlen ostrov Zanzibar Portugalci. V roce 1698 byl Zanzibar dobyt maskatským sultánem z Ománu. V polovině 19. století pobřeží ovládal zanzibarský sultán. Během této doby se Zanzibar stal centrem obchodu s otroky pro celé východoafrické pobřeží a přes ostrov prošlo ročně až 50 000 otroků.

Trh s otroky Zanzibar Tanzanie
Zanzibar v minulosti nechvalně proslul trhem s otroky

V 80. letech 19. století o oblast projevili zájem Němci. V roce 1885 se pobřežní oblast stala kolonií německé říše, tzv. Německá východní Afrika. Britové získali v roce 1891 od Němců Zanzibar výměnou za jiné území. Během 1. světové války došlo z obou stran k k odlivu surovin včetně lidských zdrojů do válčící Evropy. Po válce připadlo celé území Německé východní Afriky pod názvem Tanganika Velké Británii. Po druhé světové válce náleželo území OSN, správu vykonávala Velká Británie. V roce 1954 vznikl Tanganický africký národní svaz (TANU). 3. prosince 1961 byla vyhlášena nezávislost Tanganiky.

V roce 1963 získal i Zanzibar nezávislost na Velké Británii a vznikla konstituční monarchie (sultanát). V roce 1964 byl Zanzibarský sultán svržen při krvavé revoluci, při které byly povražděny tisíce Indů a Arabů. Brzy poté došlo ke spojení Tanganiky a Zanzibarské lidové republiky a vznikla Tanzanie.

Oficiální anglický název po sjednocení země v roce 1964 byl United Republic of Tanganyika and Zanzibar. Ten se později změnil na United Republic of Tanzania (česky Sjednocená tanzanská republika). Název Tanzania (česky Tanzanie, často se také nesprávně používá název Tanzánie s dlouhým „á“) je odvozen z názvů obou zakladatelských států (Tanganyika + Zanzibar).

Geografie Tanzanie

Severovýchodní Tanzánie je hornatá. Najdeme zde nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro, Mount Meru i aktivní sopky.

Západně od těchto hor se nachází východní rameno východní africké trhliny Great Rift Valley s celou celou řadou velkých solných jezer, včetně NatronManyara a Eyasi. Trhlina také zahrnuje chráněnou oblast a kráter Ngorongoro. Západně od kráteru leží národní park Serengeti , který je známý především každoroční Velkou migrací milionů pakoňů.

Great Rift Valley, Tanzanie
Great Rift Valley v Tanzanii

Dále na severozápad je Lake Victoria, které má hranici také s Keňou a Ugandou. Jedná se o největší jezero v Africe a je tradičně bráno jako zdroj Nilu. Jihozápadně od jezera Viktoria se nachází jezero Tanganika, oddělující Tanzanii od Demokratické republiky Kongo. Toto jezero se považuje za druhé nejhlubší jezero na světě po jezeře Bajkal na Sibiři.  V západní části země mezi jezery Victoria, Tanganika a Malawi najdeme především nížiny.

Ve středu Tanzanie je velká plošina, která je součástí východoafrické náhorní plošiny. Na jižní polovině této plošině se nachází především pastviny a národní park Selous. V severní částí plošiny je orná půda a nachází se zde hlavní město Dodoma.

Na východním pobřeží se nachází největší a bývalé hlavní město Tanzanie Dar es Salaam.

Největší město Tanzanie Dar es Salaam
Největší město Tanzanie Dar es Salaam

Severně od tohoto města se nachází souostroví Zanzibar, semi-autonomní území Tanzanie, které je známé především pro své krásné pláže a koření.

Z půd převládají v Tanzanii červenohnědé půdy savan.

Říční síť není dostatečně vyvinutá a převládají krátké toky s peřejemi. Nejdelší řekou je Rovuma o délce 1100 km. Další významné řeky jsou Rufiji (cca 100 km splavný úsek) a Great ruah. Zemí protéká přítok Nilu Kagera. Největším jezerem je Viktoriino jezero. Je zde i několik dalších jezer, např. Tanganika, Malawi a Rukwa. Plošně největší rostlinnou formací jsou travnaté savany a savanové lesy (Miombo). Ekologicky významné jsou mangrovové lesy na pobřeží a afro-alpská vegetace nejvyšších sopečných pohoří.

V zemi se nacházejí významné národní parky a rezervace jako Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Lake Manyara, Arusha, Kilimandžáro, Selous, Mikumi a další.

Města

 • Dar es Salaam – 2 500 000 obyvatel
 • Mwanza – 223 000 obyvatel
 • Dodoma – hlavní město – 204 000 obyvatel
 • Tanga – 184 000 obyvatel
 • Zanzibar – 158 000 obyvatel

Jezera

 • Tanganika
 • Malawi
 • Viktoriino jezero
 • Eyasi
 • Manyara – jezero proslulé populacemi plameňáků, nachází se zde stejnojmenný národní park
 • Natron – na jejím jižním okraji se zvedá činný vulkán Ol Doinyo Lengai (z masajského překladu „hora bohů“), příčina extrémně zásadité vody v jezeře. Narůžovělá krusta z uhličitanu sodného, Vzkvétající populace plameňáků malých, kteří se živí mikroskopickými řasami a pro něž je jezero nejvýznamnějším místem pro páření na světě.
Jezero Tanganika v Tanzanii
Jezero Tanganika je zdrojem obživy pro mnoho rybářů

Ostrovy

 • Zanzibar
 • Pemba
 • Mafia

Počasí v Tanzanii

V Tanzanii převažuje rovníkové tropické klima, ale teploty a srážky se v jednotlivých částech země se mohou podle místních podmínek a nadmořské výšky výrazně lišit.

Podnebí je v ovlivňováno monzuny – v létě ovlivňuje podnebí severozápadní monzun a v zimě jihovýchodní pasát.

Denní teploty se celoročně pohybují většinou mezi 25 a 33°C. Nejteplejšími měsíci jsou listopad až únor. V nadmořských výškách nad 2 000 metrů mohou být nižší, na vrcholu Kilimandžára celoročně mrzne.

Ledovce na vrcholu pohoří Kilimandžáro
Ledovce na vrcholu pohoří Kilimandžáro

Další věc, kterou je třeba zohlednit při výběru termínu dovolené v Tanzanii, je množství srážek. Měsíce s větším množstvím srážek jsou duben-květen a listopad-prosinec. Mezi obdobím sucha a dešťů ale nejsou velké teplotní výkyvy.

Památky UNESCO

Mezi světové dědictví UNESCO patří chráněné území Ngorongoro, které bylo zapsáno na seznam v roce 1979. Nedaleko se nachází rokle Olduvai, kde byly nalezeny kosterní zbytky jednoho z nejstarších předchůdců člověka.

V roce 1981 bylo na seznam zapsáno 1,5 milionu hektarů savany národního parku Serengeti. Nachází se tu přírodní divadlo, kde je možné pozorovat pravidelnou migraci velkých stád zeber, pakoňů a antilop.

V rezervaci Selous, která byla zapsána na seznam UNESCO v roce 1982, žije řada ohrožených zvířat.

Národní park Kilimandžáro byl zapsán do světového dědictví v roce 1987. Nachází se v něm nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro s výškou 5 895 m n. m.

Stone Town (kamenné město) Zanzibar patří mezi člověkem vytvořené památky. Budovy mají prvky africké a arabské kultury a proto v roce 2000 bylo město zapsáno do UNESCA. Prvky připomínají dobu, kdy na ostrově sídlili obchodníci s otroky.

Stone Town, Zanzibar, Tanzanie
Úzké uličky ve Stone Town na Zanzibaru

Dalším světovým dědictvím, které bylo zapsáno v roce 2006, je Kondoa, kde byly nalezeny skalní malby.

Politika a ekonomika Tanzanie

Politika

Podle ústavy z roku 1965 je Tanzanie republikou prezidentského typu. Hlavou státu a současně předsedou je prezident, který má dva náměstky. První zastupuje Zanzibar a je předsedou tamní autonomní vlády a druhý zastupuje Tanganika (pevninskou část Tanzanie). Prezident spolu s Národním shromážděním mají zákonodárnou moc. Národní shromáždění je jednokomorové. Dříve byl jedinou stranou Africký národní svaz Tanganika (Tanum), založený již v roce 1929.

Administrativní členění Tanzanie

Tanzanie je rozdělena do třiceti oblastí, 25 na pevnině a 5 na Zanzibaru a na 99 okresů.

Administrativní mapa Tanzanie
Administrativní mapa Tanzanie

Ekonomika

Tanzanie je chudá africká země, průměrné HDP na osobu dosahovalo v roce 1996 jen 170 USD. Ekonomika je velmi závislá na zemědělství, které pokrývá 85 % exportu. V roce 2013 tvořilo 24,5 procent HDP a zaměstnává polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Topografie a klimatické podmínky jej však značně limitují, takže pouze 4 % území jsou kultivována. Dalším významným zdrojem příjmů je turismus. Poslední reformy veřejného sektoru a bankovnictví posilují soukromý sektor, ekonomický pokrok však mimo jiné brzdí i vysoká míra korupce.

Vyváží se hlavně bavlna, káva a ořechy, převážně do Japonska a Evropy. Ačkoliv panuje na venkově ohromná bída, ve městech je situace trochu stabilnější, stejně jako politická situace, zemi neohrožuje občanská válka tak, jako její sousedy.

Měna Tanzanie

V Tanzanii se platí tanzanskými šilinky (TZS). Na většině míst vám vezmou i americké dolary, bez problémů v komplexech pro bílé turisty a v některých národních parcích, ale v místních obchodech a restauracích s nimi můžete mít problém a nebo zaplatíte více než je nutné (v obchodě vám přepočítají dolary na šilinky v nevýhodném kurzu). Proto je vhodné mít proměněné místní peníze a platit s nimi.

Měna Tanzanie
Tanzanský šilink

Obyvatelstvo a náboženství

Obyvatelstvo Tanzanie

Obyvatelé se člení do mnoha kmenů, z nichž jsou nejpočetnější Svahilci, Sukumové a Ňamweziové hovořící bantuskými jazyky.

Jako ve většině afrických zemí žije většina obyvatel na venkově. Ve vnitrozemí žijí nilotští pastevci z kmene Masajů a lovci a sběrači z kmene Hadzů. Indové a Arabové původem z Ománu žijí především na Zanzibaru a ve městech na pobřeží. Na Zanzibaru se narodil také zpěvák Freddie Mercury jehož rodina pocházela z řad Pársů z Indie.

Gramotných je 67 % obyvatelstva.

Úředními jazyky jsou angličtina a svahilština.

Střední délka života je 68 let pro muže, 70 let pro ženy.

Masajové v Tanzanii
Masajové jsou především pastevci dobytka

Náboženství v Tanzanii

Tanzanci vyznávají křesťanství (Tanganika) a islám (na Zanzibaru až 97 % lidí). Na pobřeží Tanzanie obyvatelé vyznávají islám již od 8. století. Muslimky nedbají na zahalení, nosí jenom šátek, který nechává zcela odkrytý obličej. Muži nosí typické muslimské hábity nebo normální oblečení.

Asi jedna třetina obyvatel vyznává křesťanství. Obyvatelé jsou hluboce věřící a pravidelně navštěvují nedělní mše.

Muslimové a křesťané se celkem navzájem respektují. Země povoluje i smíšená manželství.

Cestovní ruch

Pro hospodářství Tanzanie začíná být velkým přínosem odvětví cestovního ruchu, které roste z roku na rok. Země láká turisty především na safari v národních parcích a rezervacích. Národní parky v Tanzanii členíme na tzv. jižní a severní okruh. Serengeti a Ngorongoro na severu jsou světoznámé. Velkým lákadlem je také výstup na nejvyšší horu Afriky – Kilimandžáro.

Z historických památek je zajímavý Stone Town na ostrově Zanzibar. Naopak, téměř ignorována turisty je Kilwa (chrání ji také UNESCO) – historické centrum starobylé ostrovní říše Kilwa.

Pozůstatky staveb v lokalitě Kilwa
Pozůstatky staveb v lokalitě Kilwa

Na pobřeží Indického oceánu lze nalézt krásné pláže. Nudismus a opalování „nahoře bez“ není povoleno. V oblastech, kde převládá islám, je nošení vhodného oblečení nutností.

Za přechovávání drog jsou přísné tresty. Homosexualita a její projevy nejsou povoleny a jsou za ni velké tresty (až 25 let vězení).

Dovolená v Tanzanii

Tanzanie vám pro vaši dovolenou nabídne vše, co můžete od Afriky očekávat. Na nekonečných pláních Serengeti se pasou obrovská stáda divokých zvířat, jejichž pravidelná roční migrace je jednou z nejzajímavějších atrakcí pro milovníky safari. Nedaleko se zvedá do výšky téměř 6 000 metrů majestátní Kilimandžáro se svou bílou sněhovou čepičkou, které láká milovníky horské turistiky. Poblíž se nachází méně známá, ale stejně krásná hora Meru. Na savanách můžete narazit na vysoké masajské pastevce a dříve vyhlášené bojovníky, z nichž někteří i dnes putují se svými stády krajinou. Na východ od tanzanské pevniny leží ostrov koření Zanzibar s krásnými plážemi s bílým pískem a průzračnou tyrkysovou vodou. Pokud byste chtěli jenom naslouchat šumění moře na lehátku pod palmami a nechtěli se nechat rušit ostatními turisty, pak je tady nedotčený ostrov Pemba.

Externí odkazy

Všeobecné informace o Tanzanii v internetové encyklopedii Wikipedia.

Ekonomické a obchodní informace o Tanzanii na oficiálním portálu České Republiky pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Cestopisy, fotogalerie a turistické cíle v Tanzanii na turistickém portálu Turistika.cz.