Velká migrace v Serengeti

Zážitkem, kterému se nic nevyrovná, je safari v Tanzanii a Keni, v době kdy probíhá unikátní Velká migrace zvěře v národních parcích Serengeti a Masai Mara. V tomto článku se pokusíme odpovědět na otázku, kdy a kam je nejlepší se v Tanzanii nebo Keni vydat na Velkou migraci pakoňů a zeber, a v menší míře i dalších zvířat.

Safari autem za Velkou migrací v Serengeti
Safari autem za Velkou migrací v Serengeti

Důvody Velké migrace

Každý rok se dávají do pohybu milióny pakoňů, doprovázených zebrami, a v menší míře také gazelami a impalami, přes rozsáhlé pláně národního parku Serengeti v Tanzanii a Masai Mara v Keni. Nazývá se často Velká migrace, protože se jedná o největší pozemní migraci zvířat na Zemi. Velká migrace zvířat v Serengeti je řízena především dešti a na nich závislými pastvinami a zdroji vody. Z toho důvodu se každoročně opakuje a je relativně předvídatelná. I tak jsou ale informace uvedené níže pouze orientační a vycházející z dlouhodobých minulých zkušeností. Není žádná garance, že to tak bude přesně probíhat každý rok. Příroda si vždy dělá co chce.

Pakoně mají rádi především čerstvé výhonky. Jejich snaha najít vhodnou potravu a vhodné místo pro rození mláďat uvádí do pohybu jejich obrovská stáda.

Býložravé kopytníky doprovázejí na jejich cestě i další druhy zvířat – tisíce lvů, asi tisíc levhartů a téměř deset tisíc hyen skvrnitých. Všichni tito predátoři a mrchožrouti si z migračních stád vybírají v průběhu celého roku svou daň. Odhaduje se, že až 250 tisíc pakoňů během Velké migrace svou roční pouť nedokončí a stane se potravou pro jiné. 

Nejzajímavější část Velké migrace je především rození mláďat na jaře a poté překonávání řeky Mara na podzim na hranici mezi Tanzanií a Keňou.

Velká migrace - překonávání řeky Mara v severním Serengeti
Překonávání řeky Mara v severním Serengeti

Vědecké studie prokazují, že Velká migrace má příznivý dopad na ekosystém celé oblasti (národní park Serengeti, národní park Masai Mara v Keni a do jisté míry i Chráněná oblast Ngorongoro).

Přesné načasování Velké migrace a přesné trasy se každoročně mírně liší, ale zakódované vzorce chování a instinkty zůstávají neměnné. Proto je možné při znalosti chování zvířat v předchozích letech relativně dobře odhadnout, kde a kdy se budou jejich největší koncentrace nacházet a přizpůsobit tomu program vašeho safari.

Velká migrace v průběhu roku

Velká migrace ve zkratce

Pakoni a další zvířata migrují v rámci tzv. Velké migrace po celý rok. Cyklus začíná v jižní části národního parku Serengeti, kde se od ledna do března narodí několik set tisíc mláďat pakoňů (a zeber). Od dubna, poté co mláďata trochu zesílí, se stáda pomalu vydávají na cestu na severozápad. Na konci května, po skončení období dešťů, se masa zvířat dává do rychlého pohybu na sever k řece Mara. Červenec a srpen nabízí setkání pakoňů s krokodýli v řece Mara. V září pak stáda dorazí k pastvinám v Keni. Tu spasou a od října-listopadu se pomalu vrací na jih do národního parku Serengeti.

Velká migrace v národním parku Serengeti
Velká migrace v průběhu roku

Leden

Velká migrace nemá začátek ani konec, je to nekonečný cyklus. Na začátku roku, v lednu, se stáda pakoňů a zeber pasou na jihu na čerstvých pastvinách na pláních Ndutu a v chráněné oblasti Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area). V jižní části národního parku Serengeti poblíž jezera Ndutu se zvířata shromažďují a připravují na každoroční jarní rození mláďat. Zatímco se velká stáda shromažďují v jižní oblasti Serengeti, řada gepardů, lvů a slonů se stále nachází ve středních a severních částech Serengeti, především kolem hlavních vodních zdrojů, řek Mara a Grumeti.

Velká migrace v lednu
Grafické znázornění výskytu stád v lednu

Únor

Obrovská stáda pakoňů se stále vyskytují na pláních jižního Serengeti a také v chráněné oblasti Ngorongoro. V únoru jsou zde pastviny sytě zelené.

Začíná rození mláďat. Mláďata se rodí samicím ve velmi krátkém časovém období, během přibližně dvou tří týdnů. Predátoři, kterých je zde nyní přítomno stále více, loví slabé jedince ve stádě a mláďata. Hyeny se v tomto období neobtěžují ani lovit ani krást úlovky jiným šelmám, protože žerou placenty.

Velká migrace v únoru
Grafické znázornění výskytu stád v únoru

Březen

V březnu se obrovská stáda pakoňů a zeber stále pasou se na čerstvých pastvinách v jižním Serengeti a Ndutu. Jejich mláďata nabírají sílu na cestu na sever. Safari v balónu je luxusním zážitkem a výborným způsobem jak si prohlédnout vše z výšky a uvědomit si rozsah dění na zemi.

Velká migrace v březnu
Grafické znázornění výskytu stád v březnu

Duben

V dubnu se už stáda začínají přesouvat na sever směrem k centrálnímu a západnímu Serengeti k řece Grumeti. Duben je ale především začátkem období dešťů. V tomto období jsou podmínky pro safari náročnější a ne všechny lodge jsou kvůli menšímu zájmu turistů v tomto období otevřené. Vyšší traviny také zhoršují viditelnost zvířat, které se v nich mohou snadno schovat.

Velká migrace v dubnu
Grafické znázornění výskytu stád v dubnu

Květen

V květnu se stáda posouvají do západní části Serengeti. Některá stáda jsou v západní části u řeky Grumeti, jiná se mohou pohybovat stále ještě více na jih nebo v centrální části parku. Někteří jedinci pronikají do soukromé rezervace Grumeti, která sousedí s národním parkem Serengeti. Na konci května se znovu začínají spojovat stáda do velkého počtu jedinců. Většina lodge v průběhu května znovu otvírá.

Velká migrace v květnu
Grafické znázornění výskytu stád v květnu

Červen

V červnu se v západní části Serengeti a kolem řeky Grumeti dokončuje tvorba velkého migračního stáda, které může být nataženo až do centrální oblasti parku. Po překonání překážky v podobě řeky Grumeti, kde na ně číhají krokodýli, pokračují na sever. V červnu začíná období říje a souboje samců o přízeň samic jsou běžné.

Velká migrace v červnu
Grafické znázornění výskytu stád v červnu

Červenec

V červenci začínají trávy usychat, stáda pokračují dále sever a severovýchod na čerstvé pastviny. Postupně přichází k řece Mara v severním Serengeti, obvykle v druhé polovině července. Část stáda se rozhodne řeku plnou krokodýlů překonat, část se stále zdržuje v severním Serengeti na jih od řeky Mara.

Právě překonávání řeky Mara nabízí ty nejikoničtější obrázky, které si lidé s koloběhem nazývaným Velká migrace spojují.

Další divoká zvěř je rozprostřena v celém parku Serengeti a také Mara, protože krajina je nyní sušší a zvířata hledají a shromažďují se především u zbývajících vodních zdrojů.

Velká migrace v červenci
Grafické znázornění výskytu stád v červenci

Srpen

V srpnu překonají další stáda pakoňů a zeber řeku Mara. Hledají čerstvé pastviny na severní keňské straně řeky. Část ale stále zůstává v severní části Serengeti.

Velká migrace v srpnu
Grafické znázornění výskytu stád v srpnu

Září

V září se stáda pohybují především v keňském parku Masai Mara. Stále je možné pozorovat pakoně a zeber jak přechází řeku Mara, někdy i opakovaně tam a zpět. Překonávání řeky Mara je pro pakoně velmi obtížné  a stresující. Toto období je především vhodné pro pozorování Velké migrace v Keni. Pozorování části stád v severní oblasti Serengeti je ale také možné a oblíbené. Centrální Serengeti pak nabízí pozorování rozmanitých místních divokých zvířat.

Velká migrace v září
Grafické znázornění výskytu stád v září

Říjen

Na začátku října jsou stáda stále ještě v Masai Mara v Keni a severní oblasti Serengeti v Tanzanii. Je možné pozorovat občasné přechody řeky. Když začnou deště ke konci října, stády se začínají více organizovat a vracet na jih východním okrajem Serengeti.

Velká migrace v říijnu
Grafické znázornění výskytu stád v říjnu

Listopad

V listopadu pokračují deště a většina stáda se přesouvá přes centrální oblasti Seronera dále na jih, aby se opět napásla na čerstvé trávě.

Velká migrace v listopadu
Grafické znázornění výskytu stád v listopadu

Prosinec

V prosinci se cyklus Velké migrace dokončuje dalším pohybem na jih směrem k Ndutu a chráněné oblasti Ngorongoro. Opožděná stáda mohou být stále ještě viděna i ve středním Serengeti. Safari v prosinci umožňuje vidět na jižních pláních jak roztroušená migrační stáda, pasoucí se na čerstvé trávě, tak i další různá zvířata včetně lvů a slonů.

Velká migrace v prosinci
Grafické znázornění výskytu stád v prosinci

Externí odkazy

Obrázky použité v tomto článku byly převzaty z anglické videoprezentace Velké migrace v Serengeti od společnosti Expert Africa:

Zajímavý článek s názvem „Pojízdná prodejna masa – velká migrace pakoňů“ najdete na webu Prima Zoom.

Trochu jiný pohled na zvířata v Serengeti přináší článek s názvem „V africkém ráji Serengeti mají zvířata přednost před automobily“ zveřejněný na serveru Novinky.cz.