Národní park Ngorongoro

Všeobecné informace o parku

Safari v Ngorongoro
Vstup do národního parku Ngorongoro

Masajové tohle místo pojmenovali Dar života. Vysloužil si i další přezdívky: Sen mnoha cestovatelů, Rajská zahrada, Perla Tanzanie, Osmý div světa… a právem. V kráteru Ngorongoro se na malé rozloze 260 km² nachází největší koncentrace volně žijících afrických zvířat na světě. Mezi nimi je i mnoho zástupců tzv. Velké pětky (buvol, slon, lev, leopard, nosorožec).

Na tomto místě stála kdysi hora, která byla zhruba stejně vysoká nejvyšší vrchol pohoří Kilimandžáro. Velká sopečná erupce zde vytvořila největší neporušený sopečný kráter na světě. Podle vědců k ní došlo už před několika miliony let. Dnes leží dno kráteru v nadmořské výšce asi 1 800 metrů, stěny kráteru jsou o víc jak 600 metrů vyšší.

Safari v Ngorongoro
Pohled do kráteru Ngorongoro

Na rozloze menší než je rozloha Prahy žije přibližně 30 000 zvířat. Mezi nimi především pakoně, zebry, buvoli, buvolci, vodušky a mnoho dalších druhů antilop a gazel. V průběhu roku většinou nemigrují. Zůstávají po celý svůj život, protože mají dostatek potravy po celý rok. Jejich stavy se ale mírně zvyšují nebo snižují podle období sucha a dešťů.

Safari v Ngorongoro
Pakoně a zebry v kráteru Ngorongoro

V kráteru Ngorongoro je také nejhustější populace lvů, žije v něm několik desítek jedinců, a všichni mají dostatek potravy.

Safari v Ngorongoro
Lvice v kráteru Ngorongoro

Na okraji kráteru žijí levharti a sloni. Naleznete zde také hyeny, a v menší míře i šakaly a gepardy. Tahle dokonalá přírodní rovnováha funguje z velké části i díky hyenám, kterých v kráteru žije dvakrát více než v okolních oblastech. Právě hyeny se starají o to, že na ohromné ploše bývalého kráteru nezůstávají hnijící zbytky zvířat. Hyena díky svým mohutným čelistem dokáže rozdrtit i velmi tvrdé kosti. Poradí si i s kůží zeber, která je velmi odolná a nedokáže ji zpracovat a sníst ani většina druhů zde žijících supů. Díky hyenám se tedy nakažlivé nemoci nemohou tak snadno šířit.

V kráteru Ngorongoro žijí také poslední kusy téměř vyhubeného nosorožce dvourohého, nazývaného také černý. Ještě v šedesátých letech bylo na území kráteru víc jak sto kusů tohoto vzácného zvířete. V sedmdesátých letech ho ale pytláci bohužel téměř vyhubili. Dnes je zde přísně hlídaná populace čítající kolem deseti kusů.

Safari v kráteru Ngorongoro je sázka na jistotu. Nemůže se vám tam stát, že byste bloudili savanou a dlouho hledali nějaká zvířata. V kráteru jsou zvířata všude kolem vás.

Safari v Ngorongoro
Safari v kráteru Ngorongoro

V kráteru Ngorongoro naopak nenarazíte na žirafy. Za těmi je lepší vyrazit do Serengeti nebo ještě lépe do Tarangire, kde je jich velké množství na relativně malém prostoru.

Výskyt zvířat v parku Ngorongoro

Zvířata v parku Ngorongoro

Abundant = hojně, common = běžně, occasional = občasně, (very) rare = (velmi) vzácně, none = vůbec.

Chráněná oblast Ngorongoro

Kráter Ngorongoro se nachází v Chráněné oblasti Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area). Ve skutečnosti se tedy nejedná o klasický národní park, ale o chráněnou oblast. Díky tomu mohou na jejím území mimo vlastní kráter žít Masajové a vy se zde můžete vydat i na pěší safari a delší treky mezi krátery Ngorongoro, Olmoti a Empakai.

Olduvajská rokle

V Chráněné oblasti Ngorongoro (Ngorongoro Conservation Area) se nachází i Olduvaiská rokle, která je označována za kolébku lidstva. Právě tady totiž manželé Leakeyovi v 50. letech 20. století objevili pozůstatky po životě a činnosti předchůdců dnešního člověka – australopitéka a homo habilis. Až 100 metrů hluboký a zhruba 40 km dlouhý kaňon je tak nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm Afriky.

Chráněná oblast Ngorongoro s kráterem Ngorongoro a Olduvajskou roklí
Chráněná oblast Ngorongoro s kráterem Ngorongoro a Olduvajskou roklí

Dovolená v Ngorongoro

Pro vstup a pohyb turistů ve vlastním kráteru Ngorongoro platí pevně daná pravidla a za jejich nedodržení jsou stanoveny sankce. Kromě dvou vybraných odpočinkových míst je zakázáno v kráteru opouštět vozidlo. Všechna vozidla se smí pohybovat pouze po vyhrazených cestách a jejich počet je správci parku regulován. Pohyb všech návštěvníků je správci monitorován a ti jsou také připraveni reagovat na porušení pravidel pro vstup a pobyt v parku.

Pravidla pro pohyb v Chráněné oblasti Ngorongoro mimo vlastní kráter jsou volnější.

Fotoreportáž našich zákazníků z dovolené v kráteru Ngorongoro v říjnu 2018 naleznete zde a další z května 2019 naleznete zde.

Počasí v Ngorongoro

Tanzanie je mírně pod rovníkem na jižní polokouli. To znamená, že v našich letních měsících (červenec, srpen) je v Tanzanii „zima“. Ovšem v i v zimě si můžete během vaší dovolené v Ngorongoro užít průměrné celodenní teploty kolem 18°C, které jsou ideální pro safari.

Naopak v našich zimních měsících (leden, únor) je v Tanzanii léto. Teploty jsou ale i v tomto období příjemné, nejvyšší jsou v únoru a březnu, kdy je průměrná celodenní teplota až 19°C. V ostatních měsících se pohybuje v rozmezí 15 až 18°C. 

Výše uvedené průměrné celodenní teploty jsou ovlivněny poměrně chladnými rány (8-10°C). Typické odpolední teploty jsou pochopitelně vyšší než ty průměrné. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce se ale nemusíte bát žádných extrémů. V průběhu celého roku můžete očekávat příjemná odpolední maxima od 19°do 23°C.

Maximální a minimální měsíční teploty v průběhu roku
Maximální a minimální měsíční teploty v průběhu roku

Další věc, kterou je třeba zohlednit při výběru termínu dovolené v Ngorongoro, je množství srážek. Měsíce s největším množstvím srážek jsou duben a prosinec. Nejméně prší od července do září.

Množství srážek v jednotlivých měsících
Množství srážek v jednotlivých měsících

I během období dešťů – březen-polovina května a listopad-prosinec je možné na dovolenou v Tanzanii vyrazit, rozhodně neprší každý den. V době, kdy už delší dobu prší, je tráva zelená a vzrostlá, a je proto obtížnější vidět zvířata na větší vzdálenost, protože se v ní snáze schovají. A určitě také budete více zvažovat počasí, pokud plánujete během safari nocovat ve stanech. Odměnou vám ale v období zvýšených srážek mohou být obvykle nižší ceny za ubytování a celkově menší množství turistů.

Když cestujete mimo období dešťů, obvykle neprší vůbec.

Historie národního parku

Prvním známým Evropanem, který se pohyboval v kráteru Ngorongoro, byl německý geograf Oscar Baumann v roce 1882. Měl za úkol zmapovat okolí Kilimandžára a připravit podklady pro případnou stavbu železnice.

Už za několik let po Baumannově návštěvě a zmapování území se usadil v kráteru první evropský farmář – Adolph Siedentopf. O něco později za ním dorazil i jeho bratr Friedrich Wilhelm. Rozdělili si plochu kráteru na dvě poloviny, postavili si tam každý svůj dům a obdělávali každý svá pole. Byli přitom obklopeni divokými zvířaty a také početnými kmeny tehdy stále ještě bojovných Masajů. I přesto zde vydrželi hospodařit až do konce 1. světové války. Tehdy území dnešní Tanzanie, do té doby spravované Německem, připadlo do rukou Britů.

Zákaz lovu a zemědělské činnosti byl na území kráteru zaveden Brity poměrně krátce po skončení války ve dvacátých letech dvacátého století.

Kráter Ngorongoro je součástí Ngorongoro Conservation Area, jež je od roku 1979 zapsána na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Později přibyl i zápis do seznamu kulturního dědictví, a to díky zdejším Masajům. Proto je celá oblast velmi přísně chráněná a pobyt v ní regulovaný.

Masajové obsadili kráter Ngorongoro před zhruba dvěma sty lety, když z něj vyhnali příslušníky slabších kmenů. Dnes musejí sami ustupovat přísným pravidlům, které v národním parku platí.

Na území národních parků bylo vymezeno poměrně velké území, nazývané „Země Masajů“. Nikdo jiný než Masajové tam nesmí usadit a pást tam dobytek. Na těchto chráněných územích v okolí kráteru Ngorongoro žije víc jak 50 000 Masajů se stovky tisíc koz a krav. Určité napětí mezi přirozeně různými zájmy správců národních parků a Masaji přetrvává. Masajové sice divoká zvířata obvykle neloví, pokud ale nějaká šelma napadne jejich stáda, pak se přirozeně snaží stádo ochránit a šelmu zabít. Bohužel se může v takovém případě jednat i o ohrožený druh šelmy. Takto byli v této oblasti v minulosti vyhubení například dříve běžní psi hyenoví. 

Několik masajských vesnic v nejbližším okolí kráteru, oblíbený cíl turistických výprav, nelze brát jako zcela autentické. Zde žijící Masajové se neživí pastvou dobytka, tak jako jejich předkové a jinde žijící současníci, ale spíše výběrem poplatků za vstup do vesnice, ukázkami ze života Masajů a prodejem suvenýrů.

Návštěva masajské vesnice
Návštěva masajské vesnice – představení pro turisty

Externí odkazy

Zajímavý článek o národním parku Ngorongoro s názvem Africká Noemova archa: kráter Ngorongoro naleznete na portálu Novinky.cz.

Trochu jiný pohled na národní park Ngorongoro přináší reportáž Zvířata osmého divu světa: Tanzanský kráter Ngorongoro a jeho obyvatelé na serveru 100+1 Zahraniční zajímavost.

Můžete se také podívat na článek o národním parku Ngorongoro na české Wikipedii.

Nabídka safari

Plánujete vaši dovolenou a chtěli byste vyrazit na zájezd na národního parku Ngorongoro? Umíme to zařídit.

Zde naleznete nabídku safari výletů do národních parků v severní Tanzanii (Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Arusha).

Další národní parky Tanzanie

Návrat na přehled národních parků v Tanzanii.

Podrobnější informace o dalších národních parcích v Tanzanii: