Národní park Ngorongoro

Národní park Ngorongoro

Safari v Ngorongoro
Vstup do národního parku Ngorongoro

Masajové tohle místo pojmenovali Dar života. Vysloužil si i další přezdívky: Sen mnoha cestovatelů, Rajská zahrada, Perla Tanzanie, Osmý div světa… a právem. V kráteru Ngorongoro se na malé rozloze 260 km² nachází největší koncentrace volně žijících afrických zvířat, včetně mnoha zástupců tzv. Velké pětky (buvol, slon, lev, leopard, nosorožec). Na rozloze menší než je rozloha Prahy žije přibližně 30 000 jedinců, mezi nimi především pakoně, zebry, gazely a buvoli.

Safari v Ngorongoro
Pakoně a zebry v kráteru Ngorongoro

V kráteru Ngorongoro je také nejhustější populace lvů, žije v něm několik desítek jedinců, a všichni mají dostatek potravy.

Safari v Ngorongoro
Lvice v kráteru Ngorongoro

Na okraji kráteru žijí levharti a sloni. Naleznete zde také hyeny, a v menší míře i šakaly a gepardy. Tahle dokonalá přírodní rovnováha funguje z velké části i díky hyenám, kterých v kráteru žije dvakrát více než v okolních oblastech. Právě hyeny se starají o to, že na ohromné ploše bývalého kráteru nezůstávají hnijící zbytky zvířat – silnými zuby rozdrtí i tu nejsilnější kost – a nakažlivé nemoci se nemohou šířit. Ve volné přírodě národního parku Ngorongoro žijí také poslední kusy téměř vyhubeného nosorožce černého.

Safari v Ngorongoro je prostě sázka na jistotu, nemůže se vám tam stát, že byste bloudili savanou a dlouho hledali nějaká zvířata, v kráteru Ngorongoro jsou zvířata všude kolem vás.

Safari v Ngorongoro
Safari v kráteru Ngorongoro

V kráteru Ngorongoro naopak nenarazíte na žirafy, za těmi je lepší vyrazit do Serengeti nebo ještě lépe do Tarangire, kde je jich velké množství na relativně malém prostoru.

Dno kráteru Ngorongoro leží v nadmořské výšce asi 1 800 metrů, stěny kráteru jsou o zhruba 600 metrů vyšší.

Safari v Ngorongoro
Pohled do kráteru Ngorongoro

Kráter Ngorongoro je součástí Ngorongoro Conservation Area, jež je od roku 1979 zapsána na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Později přibyl i zápis do seznamu kulturního dědictví, a to díky zdejším Masajům. Proto je celá oblast Ngorongoro velmi přísně chráněná a pobyt v ní regulovaný.

Masajové obsadili kráter Ngorongoro před zhruba dvěma sty lety, když z něj vyhnali příslušníky slabších kmenů. Dnes musejí sami ustupovat přísným pravidlům, které v národním parku Ngorongoro platí.

Návštěva masajské vesnice
Masajové v kráteru Ngorongoro

Pod chráněnou oblast národního parku Ngorongoro Conservation Area patří kromě samotného kráteru i Olduvaiská rokle, která je označována za kolébku lidstva. Právě tady totiž manželé Leakeyovi v 50. letech 20. století objevili pozůstatky po životě a činnosti předchůdců dnešního člověka – australopitéka a homo habilis. Až 100 metrů hluboký a zhruba 40 km dlouhý kaňon je tak nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm Afriky.

Fotoreportáž našich zákazníků ze safari v kráteru Ngorongoro v říjnu 2018 naleznete zde a další z května 2019 naleznete zde.

Výskyt zvířat v parku Ngorongoro:

Zvířata v parku Ngorongoro

Abundant = hojně, common = běžně, occasional = občasně, (very) rare = (velmi) vzácně, none = vůbec.

Zde naleznete nabídku safari výletů do národních parků v severní Tanzanii (Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Arusha).